สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2564

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ สิ้นสุดเสนอวาระ หมายเหตุ
1/2564 ศ. 22 มกราคม 2564 13.30 น. ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มร.นม.    
2/2564 ศ. 19 มีนาคม 2564 13.30 น. ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มร.นม.    
3/2564 ศ. 23 เมษายน 2564 13.30 น. ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มร.นม.    
4/2564 ศ. 21 พฤษภาคม 2564 13.30 น. ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มร.นม.    
5/2564 ศ. 18 มิถุนายน 2564 13.30 น. ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มร.นม.    
6/2564 ศ. 16 กรกฎาคม 2564 13.30 น. ห้องประชุม สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มร.นม. ศ. 2 กรกฎาคม 2564 แบบเสนอวาระ
  •  

 

วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย adminweb